Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca olympica
Festuca koritnicensis
Festuca jeanpertii
Festuca horvatiana
Festuca hirtovaginata
Festuca heterophylla
Festuca hercegovinica
Festuca grandiaristata
Festuca dalmatica
Festuca arundinacea atlantigena
Festuca arundinacea arundinacea
Festuca arundinacea fenas
Festuca amethystina orientalis
Festuca altissima
Festuca alpina briquetii
Ferulago trachycarpa
Ferulago thyrsiflora
Ferulago sylvatica confusa
Ferulago sylvatica sylvatica
Ferulago sartorii