Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sternbergia lutea
Sternbergia greuteriana
Sternbergia colchiciflora
Steptorhamphus tuberosus
Stellaria uliginosa
Stellaria pallida
Stellaria nemorum nemorum
Stellaria neglecta
Stellaria media postii
Stellaria media media
Stellaria media cupaniana
Stellaria holostea
Stellaria graminea
Stellaria glochidisperma
Stefanoffia daucoides
Staehelina uniflosculosa Σταιχελίνα η μονανθής
Staehelina petiolata Σταιχελίνα η έμμισχη
Staehelina fruticosa Σταιχελίνα η θαμνοειδής
Stachys virgata
Stachys tymphaea