Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Talpa europaea Ασπάλακας
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Tagetes minuta
Taeniatherum crinitum
Taeniatherum caput-medusae
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Syngnathus abaster Σακοράφα
Symphytum tuberosum angustifolium
Symphytum ottomanum
Symphytum insulare
Symphytum davisii cycladense
Symphytum davisii icaricum
Symphytum davisii davisii
Symphytum davisii naxicola