Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Philomachus pugnax Μαχητής
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Passer domesticus Σπουργίτης