Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Telescopus fallax pallidus Αγιόφιδο της Κρήτης
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά