Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Tetrax tetrax
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος