Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Miliaria calandra Τσιφτάς
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mergus albellus Νανοπρίστης
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια