Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lamyropsis carpinii
Lamyropsis cynaroides
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Lanius collurio collurio Αητόμαχος
Lanius excubitor homeyeri Διπλοκεφαλάς του Χομέγιερ
Lanius excubitor excubitor Διπλοκεφαλάς
Lanius excubitor meridionalis Διπλοκεφαλάς ο μεσημβρινός
Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Lapsana communis adenophora
Lapsana communis pisidica
Lapsana communis communis
Larus argentatus argentatus Ασημόγλαρος
Larus argentatus heuglini Ασημόγλαρος του Χεούγλι
Larus argentatus cachinans Ασημόγλαρος ο καγχάζων
Larus argentatus michahellis Ασημόγλαρος του Μιχαέλλις
Larus atricilla Αζτεκόγλαρος
Larus audouinii Αιγαιόγλαρος