Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calliptamus barbatus barbatus Καλλίπταμος ο γενειοφόρος
Callimenus oniscus Καλλυμένος ο ονίσκος
Callimenus macrogaster macrogaster Καλλυμένος ο μακρογάστερος
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Calendula suffruticosa suffruticosa
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Calamintha hirta
Calamintha grandiflora
Calamintha cretica