Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea graeca graeca
Centaurea graeca ceccariniana
Centaurea euboica euboica
Centaurea euboica intermedia
Centaurea epirota
Centaurea ebenoides
Centaurea diffusa Κενταύρια η διάχυτη
Centaurea deustiformis
Centaurea depressa Κενταύρια η πεπιεσμένη
Centaurea cytherea
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea cuneifolia pallida
Centaurea cuneifolia sublanata
Centaurea cuneifolia cuneifolia
Centaurea chrysocephala
Centaurea charrelii
Centaurea chalcidicaea
Centaurea cariensis maculiceps
Centaurea calcitrapa
Centaurea baldaccii