Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taraxacum calocephalum
Taraxacum bulgaricum
Taraxacum aznavourii
Taraxacum apenninum
Taraxacum amborum
Taraxacum aleppicum
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum aganippeum
Tanacetum vulgare
Tanacetum parthenium
Tanacetum macrophyllum
Tanacetum corymbosum corymbosum
Tamus communis
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι