Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tetrix subulata Τέτριξ ο σουβλοφόρος
Tetrix ceperoi Τέτριξ ο σεπερόϊ
Tetrix bolivari Τέτριξ ο Μπολιβάριος
Tetrix bipunctata Τέτριξ δίστικτος
Tetrax tetrax
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Tetragonolobus requieni Τετραγωνόλοβος του Ρεκουιέν
Tetragonolobus purpureus
Tetragonolobus biflorus
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Tephroseris integrifolia aucheri
Tephroseris integrifolia integrifolia
Teline monspessulana Τελίνη του Μονπελιέ
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο