Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anchusa thessala Αγχούσα η θεσσαλική
Anchusa stylosa Αγχούσα η στυλώδης
Anchusa spruneri Αγχούσα του Σπρούνερ
Anchusa sartorii
Anchusa officinalis
Anchusa macrosyrinx Αγχούσα η μακροσύριγκα
Anchusa macedonica Άγχουσα η Μακεδονική
Anchusa cretica Αγχούσα η Κρητική
Anchusa cespitosa
Anchusa azurea
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Anchusa aggregata Αγχούσα η προστιθέμενη
Anchusa aegyptiaca Αγχούσα η Αιγυπτιακή
Anchusa hybrida
Anagyris foetida Βρωμοκλάδι
Anagallis tenella
Anagallis minima Αναγαλλίς η μικρή
Anagallis foemina Αναγαλλίς η θηλυκή
Anagallis arvensis Αναγαλίδα η αρουραία
Anacyclus radiatus Ανάκυκλος ο ακτινωτός