Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Solanum elaeagnifolium
Solanum dulcamara
Solanum cornutum
Smyrnium perfoliatum rotundifolium
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Smyrnium orphanidis
Smyrnium olusatrum
Smyrnium creticum
Smilax aspera
Sisyrinchium laxum Σισύμβριο το αραιό
Sisymbrium polyceratium
Sisymbrium orientale
Sisymbrium officinale Σισύμβριο το φαρμακευτικό
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium irio
Sisymbrium altissimum
Sison amomum
Sinapis arvensis
Sinapis alba alba
Sinapis alba mairei