Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia villosa eriocarpa
Vicia tetrasperma
Vicia tenuissima
Vicia sepium
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Vicia sativa macrocarpa
Vicia sativa nigra
Vicia sativa amphicarpa
Vicia sativa sativa
Vicia sativa incisa
Vicia pubescens
Vicia pinetorum
Vicia peregrina
Vicia pannonica pannonica
Vicia pannonica striata
Vicia palaestina Βίκος της Παλαιστίνης
Vicia onobrychioides
Vicia narbonensis
Vicia monantha triflora
Vicia monantha monantha