Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Poa bulbosa bulbosa
Poa bulbosa perligulata
Poa bulbosa pseudoconcina
Poa annua
Plumbago europaea
Platanus orientalis Πλάτανος
Platanthera chlorantha
Platanthera bifolia
Plantago weldenii
Plantago subulata
Plantago squarosa
Plantago media pindica
Plantago media media
Plantago major major
Plantago major intermedia
Plantago lanceolata
Plantago lagopus
Plantago holosteum
Plantago cretica
Plantago crassifolia