Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hippocrepis glauca Ιπποκρηπίς η γλαυκή
Hippocrepis comosa
Hippocrepis ciliata
Hiparrhenia hirta
Himantoglossum samariense
Himantoglossum caprinum
Hieracium waldsteinii
Hieracium umbrosum
Hieracium turbinellum
Hieracium trikalense
Hieracium triadanum
Hieracium szilyanum
Hieracium subaudum
Hieracium sparsum
Hieracium sericophyllum
Hieracium semisylvaticum
Hieracium schmidtii
Hieracium scardicum
Hieracium scapigerum
Hieracium sartorianum