Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum mucronatum
Verbascum mycales
Verbascum nigrum nigrum
Verbascum nigrum abietinum
Verbascum nobile
Verbascum orientale
Verbascum ovalifolium ovalifolium
Verbascum pangaeum
Verbascum pentelicum
Verbascum phlomoides
Verbascum phoeniceum phoeniceum
Verbascum phoeniceum flavidum
Verbascum pinnatifidum
Verbascum pseudonobile
Verbascum pulverulentum
Verbascum pycnostachyum
Verbascum reiseri
Verbascum roripifolium
Verbascum rupestre
Verbascum samniticum