Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vulpia myuros
Vulpia muralis
Vulpia ligustica
Vulpia fasciculata
Vulpia ciliata ciliata
Vulpia bromoides
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Viscum album album Ιξός
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Viola vourinensis
Viola voliotisii
Viola velutina