Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium heldreichianum
Trifolium glomeratum
Trifolium globosum
Trifolium fragiferum
Trifolium filicaule
Trifolium echinatum
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium dolopicum
Trifolium diffusum
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium dasyurum
Trifolium dalmaticum
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium clypeatum
Trifolium cherleri
Trifolium campestre campestre
Trifolium boissieri
Trifolium bocconei
Trifolium barbeyi
Trifolium badium