Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Satureja incana
Satureja horvatii macrophylla
Satureja graveolens
Satureja graeca
Satureja dalmatica bulgarica
Satureja cuneifolia
Satureja cristata cristata
Satureja cremnophila cremnophila
Satureja candica
Satureja calamintha
Satureja acinos
Sarcopoterium spinosum
Saponaria sicula intermedia
Saponaria officinalis
Saponaria glutinosa
Saponaria calabrica
Saponaria bellidifolia
Saponaria aenesia
Sanicula europaea
Sanguisorba officinalis