Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Sula bassana Σούλα
Succisa pratensis
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Suaeda splendens
Suaeda maritima maritima
Styrax officinalis Στουράκι