Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygonum patulum
Polygonum papilosum
Polygonum mite
Polygonum maritimum
Polygonum longipes
Polygonum lapathifolium
Polygonum idaeum
Polygonum icaricum
Polygonum hydropiper
Polygonum equisetiforme
Polygonum bistorta
Polygonum aviculare
Polygonum arenastrum
Polygonum arenarium
Polygonum amphibium
Polygonum alpinum
Polygonatum verticillatum
Polygonatum odoratum
Polygonatum multiflorum
Polygonatum latifolium