Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ornithogalum wiedemannii
Ornithogalum sphaerolobum
Ornithogalum sphaerocarpum
Ornithogalum sibthorpii
Ornithogalum refractum
Ornithogalum prasinantherum
Ornithogalum oligophyllum
Ornithogalum nutans
Ornithogalum narbonense
Ornithogalum montanum
Ornithogalum kochii
Ornithogalum gussonii
Ornithogalum fimbriatum gracilipes
Ornithogalum excapum
Ornithogalum exaratum
Ornithogalum divergens
Ornithogalum creticum
Ornithogalum brevistylum
Ornithogalum atticum
Ornithogalum armeniacum