Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Neohipparchia fatua Νεοΐππάρχια η …
Neatostema apulum
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Nasturtium officinale
Narthecium scardicum
Nardus stricta
Narcissus tazetta aureus
Narcissus tazetta tazetta
Narcissus tazetta italicus
Narcissus serotinus
Narcissus poeticus poeticus
Narcissus poeticus radiiflorus
Najas marina