Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linum hologynum
Linum hirsutum spathulatum
Linum hirsutum hirsutum
Linum hellenicum
Linum grandiflorum Λειμώνιο το μεγανθές
Linum flavum albanicum
Linum euboeum
Linum elegans
Linum catharticum
Linum capitatum capitatum
Linum capitatum serrulatum
Linum bienne
Linum austriacum
Linum aroanium
Linum arboreum Λίνο το δενδροειδές
Linaria vulgaris
Linaria triphylla
Linaria simplex
Linaria peloponnesiaca
Linaria pelisseriana