Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς
Isophya speciosa Ισοφύα η ενειδής
Isophya leonorae Ισοφύα της Λεονόρας
Isophya lemnotica Ισοφύα λημνοτική
Isoetes histrix
Isoetes heldreichii
Isatis vermia
Isatis tinctoria tinctoria
Isatis tinctoria athoa
Isatis lusitanica
Iris unguicularis cretensis
Iris unguicularis unguicularis
Iris suaveolens
Iris spuria ochroleuca
Iris sintenisii sintenisii
Iris reichenbachii
Iris pseudacorus
Iris planifolia
Iris germanica
Iris attica