Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος
Hydrocotyle vulgaris
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Hyacinthus orientalis orientalis
Hyacinthella atchleyi
Huso huso Μουρούνα
Humulus lupulus
Huetia cynapioides cynapioides
Huetia cynapioides divaricata
Hornungia petraea
Hordeum vulgare
Hordeum spontaneum
Hordeum murinum
Hordeum marinum
Hordeum hystrix
Hordeum distichon
Hordeum bulbosum
Hoplopterus spinosus Αγκαθοκαλημάνα
Holosteum umbellatum umbellatum