Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eyprepocnemis plorans Ευπρεποκνημίς ο κλαίων