Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Campanula scutellata Καμπανούλα πινακιδιόφυλλη
Campanula scopella
Campanula sciathia
Campanula saxatilis cytherea
Campanula saxatilis saxatilis
Campanula sartorii
Campanula rupicola
Campanula rupestris
Campanula rotundifolia
Campanula rhodensis Καμπανούλα της Ρόδου
Campanula reiseri
Campanula rechingeri
Campanula rapunculus
Campanula rapunculoides
Campanula ramosissima Καμπανούλα η πολύκλαδη
Campanula radicosa
Campanula phrygia Καμπανούλα της Φρυγίας