Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carum graecum serpentinicum
Carum graecum graecum
Carthamus tinctorius Κάρθαμος ο βαφικός
Carthamus leucocaulos Κάρθαμος ο λευκόβλαστος
Carthamus lanatus lanatus Κάρθαμος ο μαλλιαρός
Carthamus lanatus baeticus Κάρθαμος ο Μπαιτικός
Carthamus dentatus dentatus Κάρθαμος ο οδοντωτός
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός
Carthamus boissieri Κάρθαμος του Μπουασσιέ
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Carpobrotus edulis
Carpobrotus acinaciformis
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Carpinus betulus Γαύρος
Carlina vulgaris intermedia
Carlina tragacanthifolia
Carlina sitiensis
Carlina lanata Καρλίνα η μαλλιαρή
Carlina frigida