Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Barbarea sicula
Barbarea longirostris
Barbarea conferta
Barbarea bracteosa
Barbarea balcana
Ballota pseudodictamnus
Ballota nigra sericea
Ballota nigra uncinata
Ballota nigra foetida
Ballota hispanica macedonica
Ballota glandulosissima
Ballota acetabulosa
Baldellia ranunculoides