Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula taurina leucanthera
Asperula suffruticosa
Asperula suberosa
Asperula saxicola
Asperula samia
Asperula rumelica
Asperula rigidula
Asperula rigida Ασπέρουλα η τραχεία
Asperula purpurea purpurea
Asperula purpurea apiculata
Asperula pulvinaris
Asperula pubescens
Asperula pinifolia
Asperula ophiolithica
Asperula oetae
Asperula nitida
Asperula muscosa
Asperula mungieri
Asperula malevonensis
Asperula lutea