Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Symphytum creticum
Symphytum circinale
Symphytum bulbosum
Symphytum anatolicum
Symphyandra wanneri
Symphyandra sporadum
Symphyandra samothracica
Symphyandra cretica
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος