Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium flavum glaucum Τεύκριο το γλαυκό
Teucrium flavum flavum Τεύκριο το κίτρινο
Teucrium flavum hellenicum Τεύκριο το ελληνικό
Teucrium flavum gymnocalyx Τεύκριο το γυμνοκάλυκο
Teucrium divaricatum villosum
Teucrium divaricatum graecum
Teucrium divaricatum divaricatum
Teucrium divaricatum athoum
Teucrium cuneifolium
Teucrium chamaedrys olympicum
Teucrium chamaedrys chamaedrys
Teucrium brevifolium
Teucrium aroanium Τεύκριο των Αροανίων
Teucrium alpestre alpestre Τεύκριο το αλπικό
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Tettigonia viridissima Τεττιγόνια η πρασινότατη
Tettigonia caudata Τεττιγόνια η ουροφόρος
Tettigonia cantans Τεττιγόνια η άδουσα
Tetrix tuerki Τέτριξ ο τούερκ
Tetrix tenuicornis Τέτριξ στενόκερος