Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica bellidioides
Veronica beccabunga
Veronica barrelieri
Veronica aznavourii
Veronica arvensis
Veronica argute-serrata
Veronica aphylla
Veronica anagalloides
Veronica anagallis-aquatica
Veronica agrestis
Veronica acinifolia
Verbena supina
Verbena officinalis
Verbascum zuccarinii
Verbascum xanthophoeniceum
Verbascum undulatum
Verbascum thapsus thapsus
Verbascum splendidum
Verbascum spinosum Βερμπάσκο το ακανθώδες
Verbascum speciosum megaphlomos