Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thesium linophyllon linophyllon
Thesium linophyllon montanum
Thesium humile
Thesium divaricatum
Thesium brachyphyllum
Thesium bergeri
Thesium bavarum
Thesium arvense
Thesium alpinum
Thelypteris palustris
Theligonum cynocrambe
Thapsia garganica
Thamnosciadium junceum
Thalictrum orientale
Thalictrum minus olympicum
Thalictrum lucidum
Thalictrum foetidum
Thalictrum aquilegifolium
Teucrium scordium scordioides
Teucrium scordium scordium