Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula goulimyi
Campanula glomerata elliptica
Campanula glomerata hispida
Campanula garganica acarnanica
Campanula garganica cephallenica
Campanula formanekiana
Campanula foliosa
Campanula euboica
Campanula erinus Καμπανούλα η έρινος
Campanula drabifolia creutzburgii Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ
Campanula drabifolia Καμπανούλα η δραβόφυλλη
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Campanula delicatula Καμπανούλα η αβρώτατη
Campanula cymbalaria
Campanula cymaea
Campanula cretica
Campanula constantinii
Campanula columnaris
Campanula chalcidica
Campanula cervicaria