Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myrrhoides nodosa
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή