Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula celsii spathulifolia
Campanula celsii parnesia
Campanula celsii celsii
Campanula cervicaria
Campanula chalcidica
Campanula columnaris
Campanula constantinii
Campanula cretica
Campanula cymaea
Campanula cymbalaria
Campanula delicatula Καμπανούλα η αβρώτατη
Campanula drabifolia creutzburgii Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ
Campanula drabifolia Καμπανούλα η δραβόφυλλη
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Campanula erinus Καμπανούλα η έρινος
Campanula euboica
Campanula foliosa
Campanula formanekiana
Campanula garganica acarnanica
Campanula garganica cephallenica