Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene pinetorum sphaciotica
Silene pentelica
Silene parnassica dionysii
Silene parnassica parnassica
Silene parnassica pindicola
Silene parnassica serbica
Silene parnassica vourinensis
Silene paradoxa
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης
Silene otites
Silene orphanidis
Silene orbelica
Silene oligantha
Silene oligantha parnesia
Silene oligantha pseudoradicosa
Silene nutans nutans
Silene nutabunda Σιληνή
Silene nocturna nocturna
Silene noctiflora
Silene niederi