Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sinapis alba mairei
Silybum marianum Σίλυβο το θαλάσσιο
Silene waldsteinii
Silene vulgaris vulgaris
Silene vulgaris vourinensis
Silene vulgaris prostrata
Silene vulgaris angustifolia
Silene vulgaris commutata
Silene vulgaris sufrutescens
Silene vulgaris macrocarpa
Silene viridiflora
Silene variegata
Silene urvillei Σιληνή του Ουρβίλ
Silene ungeri
Silene trinervia
Silene taygetea
Silene supina
Silene succulenta
Silene squamigera
Silene spinescens