Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Epipactis subclausa
Epipogium aphyllum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum hyemale
Equisetum palustre
Equisetum ramosissimum
Equisetum sylvaticum
Equisetum telmateia
Eragrostis cilianensis
Eragrostis minor
Eragrostis pilosa
Erica arborea Δεντρορείκι
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Erigeron acer acer
Erigeron alpinus
Erigeron atticus
Erigeron epiroticus
Erigeron glabratus