Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Rosa pendulina Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής
Rosa canina Αγριοτριανταφυλλιά η κυνοροδή
Rosa micrantha Αγριοτριανταφυλλιά η μικρανθής
Rosa moschata Αγριοτριανταφυλλιά η μόσχοσμη
Rosa pimpinellifolia Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη
Rosa nitidula Αγριοτριανταφυλλιά η στιλπνή
Rosa turcica Αγριοτριανταφυλλιά η τουρκική
Rosa villosa Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή
Rosa phoenicia Αγριοτριανταφυλλιά η φοινικική
Rosa heckeliana Αγριοτριανταφυλλιά του Χέκελ
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Rubus caesius Βατομουριά η γλαυκή
Rubus candicans Βατομουριά η δίχρωμη
Rubus canescens Βατομουριά η σταχτόχρωμη
Rubus ulmifolius Βατομουριά κοινή
Rubus thessalus Βατομουριά …
Rubus hirtus Βουνοβατομουριά
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο