Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bolanthus laconicus
Bolanthus intermedius
Bolanthus graecus
Bolanthus fruticulosus
Bolanthus creutzburgii
Bolanthus chelmicus
Blysmus compressus
Blechnum spicant
Biebersteinia orphanidis
Biarum tenuifolium zeleborii
Biarum tenuifolium tenuifolium
Biarum tenuifolium idomeneum
Biarum tenuifolium abbreviatum
Biarum spruneri
Biarum davisii marmarisensis
Biarum davisii davisii
Beta vulgaris maritima
Beta nana
Berula erecta
Berteroa stricta