Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus muricatus
Ranunculus millii
Ranunculus millefoliatus
Ranunculus miliarakesii
Ranunculus marginatus
Ranunculus lingua
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus isthmicus tenuifolius
Ranunculus isthmicus isthmicus
Ranunculus incomparabilis
Ranunculus illyricus
Ranunculus gracilis
Ranunculus fontanus
Ranunculus flammula flammula
Ranunculus ficarioides
Ranunculus ficaria ficaria
Ranunculus ficaria ficariiformis
Ranunculus ficaria bulbifer
Ranunculus demissus