Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melampyrum sylvaticum
Melampyrum heracleoticum
Melampyrum ciliatum
Medicago turbinata
Medicago truncatula
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Medicago scutellata
Medicago sativa falcata
Medicago sativa sativa
Medicago rugosa
Medicago rigidula
Medicago prostrata
Medicago praecox
Medicago polymorpha Μηδική η πολύμορφη
Medicago orbicularis
Medicago murex Μηδική η πορφύρα
Medicago minima
Medicago marina
Medicago lupulina
Medicago littoralis