Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thlaspi kovatsii
Thlaspi microphyllum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi perfoliatum
Thesium arvense
Thlaspi rivale
Teesdalia coronopifolia
Taraxacum deorum
Tanacetum parthenium
Thesium alpinum
Thelypteris palustris
Taxus baccata Ίταμος
Theligonum cynocrambe
Thapsia garganica
Taraxacum xanthiense
Taraxacum delphicum
Thamnosciadium junceum
Thalictrum orientale
Taraxacum vexatum
Thalictrum lucidum