Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Podiceps cristatus Σκουροβουτηχτάρι
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Serinus serinus Σκαρθάκι
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Emberiza aureola Σημυδοτσίχλονο
Anas querquedula Σαρσέλα
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Accipiter brevipes Σαΐνι
Xenus cinereus Ρωσότριγγας
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Rissa tridactyla Ρίσσα
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα