Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Fagonia cretica
Fagopyrum esculentum
Falcaria vulgaris
Fedia cornucopiae
Ferula communis communis
Ferula communis glauca
Ferula tingitana
Ferulago campestris
Ferulago humilis
Ferulago nodosa
Ferulago sartorii
Ferulago sylvatica confusa
Ferulago sylvatica sylvatica